Reluarea, din data de 1 august 2020, a antrenamentelor şi competiţiilor sportive
Pentru reluarea antrenamentelor la Taekwon-Do ITF, fiecare entitate sportivă (asociație, școală, club, secție) depune un demers către Federeția Națională Taekwon-Do (I.T.F.) din Republica Moldova cu indicarea următoarelor date:
1. Denumirea entității sportive;
2. Adresa, unde se v-a desfășura antrenamentele;
3. Numele, Prenumele persoanelor responsabile, și funcția.

Hotărâre nr. 21 din 24 iulie 2020
a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică
Pct. 9. Reluarea, din data de 1 august 2020, a antrenamentelor şi competiţiilor sportive, desfăşurate în spaţii închise de către Federaţiile Sportive Naţionale, acreditate de către Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării, fără spectatori, cu respectarea măsurilor de sănătate publică, a Instrucţiunii cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei COVID-19, la organizarea procesului de instruire şi antrenament în spaţii închise, pentru probele sportive individuale, de echipă şi contact, conform Anexei nr. 5 şi a Instrucţiunii cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei COVID- 19, la organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive în spaţii închise, fără spectatori, conform Anexei nr. 6.

Anexa nr. 5
la Hotărîrea nr. 21 din 24 iulie 2020
a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică

Instrucţiune cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei COVID-19, la organizarea procesului de instruire şi de antrenament în spaţii închise, pentru probele sportive individuale, de echipă şi contact.
Prezenta instrucţiune stabileşte reguli ce urmează a fi respectate de către persoanele ce participă la procesul de instruire şi de antrenament în spaţii închise, în scopul diminuării riscului de răspândire a infecţiei COVID-19.
Federaţiile Sportive Naţionale care organizează şi desfăşoară procesul de antrenament sunt în drept de a adapta instrucţiunile conform specificului activităţii şi ramurii de sport practicate, cu condiţia ca acestea nu contravin măsurilor de sănătate publică aprobate de către Comisia naţională extraordinară de sănătate publică.
Respectarea recomandărilor sanitar - epidemiologice şi a prezentei instrucţiuni contribuie la diminuarea riscului de infecţie COVID-19, dar nu garantează eliminarea acestuia în contextul pandemiei. In dependenţă de evoluţia şi tendinţa situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID - 19, măsurile restrictive pot fi revizuite.
1. Administratorul edificiului sportiv va asigura:
1.1. Informarea antrenorilor (personalului) şi a sportivilor privind recomandările autorităţii centrale de specialitate despre normele sanitar - epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspândirii infecţiei COVID-19, inclusiv prevederile prezentei instrucţiuni, după care vor semna declaraţia de asumare a răspunderii.
1.2. Până la organizarea antrenamentelor în spaţii închise se va efectua curăţenia generală şi dezinfecţia tuturor încăperilor, inclusiv birourile angajaţilor, vestiare, băi.
1.3. Evaluarea şi asigurarea funcţionalităţii sistemelor de aerisire şi ventilare a încăperilor.
1.4. Accesul persoanelor ce participă la procesul de instruire şi antrenament în spaţii închise se va efectua conform graficului şi programării prealabile, cu intrare eşalonată pentru a evita aglomeraţia şi a asigura păstrarea distanţa socială.
1.5. Se interzice accesul vizitatorilor în edificiul sportiv de tip închis. Excepţie constituie minorii care pot avea ca însoţitor o singură persoană adultă, care să-i conducă la sala de antrenament.
1.6. Admisiunea în vestiar/baie se va efectua în grupuri mici, în dependenţă de capacitatea edificiului sportiv (1-6 persoane), cu evitarea aglomeraţiei şi păstrarea distanţei sociale.
1.7. Plasarea recipientelor cu soluţii dezinfectante pentru mâini la intrarea în incinta entităţii Sportive de tip închis, precum şi echiparea personalului angajat cu mănuşi, măşti, dezinfectaţi.
1.8. Afişarea la intrarea în instituţia sportivă a pliantelor informative cu privire la măsurile de igienă, graficul desfăşurării antrenamentelor, numărul maxim de participanţi la procesul de instruire şi antrenament (sportivi, antrenori, medici).
1.9. Desemnarea unei persoane responsabile de organizarea, coordonarea şi controlul aplicării prevederilor prezentei instrucţiuni.
1.10. Efectuarea triajului epidemiologie zilnic, cu includerea informaţiei în fişele personale pentru sportivi şi membrii Staff - ului (temperatură, simptome de tuse, dureri în gât, dificultăţi ale respiraţiei ş.a.).
1.11. Procesul de antrenament organizat în spaţii închise, va fi desfăşurat în edificiile sportive (săli de sport, centre sportive, terenuri de sport, bazine de înot) acreditate de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării la solicitarea Federaţiilor Sportive Naţionale prin ordin intern al MECC.
2. In cadrul fiecărei instituţii sportive:
2.1. Va fi stabilit graficul şi orarul organizării procesului de antrenament/instruire conform programării prealabile, precum şi lista personalului a cărei prezenţă este absolut necesară.
2.2. Fiecare sportiv va folosi doar obiecte personale (ex. prosop, sticlă de apă, echipament sportiv, etc.). Se interzice schimbul de obiecte personale.
2.3. Vor fi stabilite protocoale clare de curăţenie şi dezinfecţie, atât pe zonele şi locaţiile utilizate, cât şi pe materialele, echipamentul, inventarul folosit.
2.4. Elementele folosite de mai multe persoane (de ex. mânerele uşilor, balustradele, recepţia, podelele etc.) trebuie să fie dezinfectate periodic cu produse dezinfectante şi biocide autorizate în acest scop.
2.5. Toate materialele şi echipamentele sportive folosite trebuie dezinfectate riguros după fiecare antrenament desfăşurat.
2.6. Accesul persoanelor (sportivi, antrenori, medic, etc.) se permite în baza listei nominale aprobate de către Administrator .
2.7. Se interzice accesul persoanelor în edificiile sportive care au peste 63 de ani, precum şi a persoanelor cu boli cronice (boli respiratorii comice, diabet, boli cardiovasculare ş.a.) Prin excepţie, la solicitarea Federaţiei Sportive Naţionale se permite în componenţa membrilor Staff-ului, persoane care au vârsta peste 63 de ani, cu semnarea declaraţiei de asumare a răspunderii.
2.8. Coordonarea administratorilor instituţiilor sportive de tip închis cu autorităţile de sănătate şi cele locale, astfel încât asigurarea sănătăţii tuturor participanţilor la activitatea sportivă, procesul competiţional să reprezinte obiectivul prioritar.
2.9. Asigurarea triajului observaţional zilnic la intrarea în edificiul sportiv. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, dureri în gât) şi febră mai mare de 37,3.
3. Procesul de instruire şi antrenament
3.1. Procesul de instruire şi antrenament va fi organizat strict conform graficului stabilit de către Federaţia Sportivă Naţională coordonat cu administratorul edificiului sportiv.
3.2. Se va permite organizarea concomitentă a 2 sau mai multe antrenamente sportive (inclusiv la ramuri diferite de sport) doar în cazul disponibilităţii mai multor săli de sport, terenuri sportive sau bazine de înot, în entitatea sportivă.
3.3. In incinta instituţiei sportive este interzisă vânzarea, oferirea gratuită sau regim de auto - deservire a băuturilor/gustărilor/energizant/cocktail.
3.4. Pentm probele sportive de echipă număml persoanelor ce vor participa la procesul de instruire/antrenament va fi limitat, în funcţie de capacitatea/suprafaţa sălii, 7 m2 pentru o persoană (inclusiv antrenor/instructor, medic, etc.)
3.5. Dacă entitatea sportivă nu poate îndeplini cumulativ condiţiile prezentei instrucţiuni cu privire la reluarea procesului de instruire şi antrenament în spaţii închise, în acest caz reluarea procesului de antrenament va fi interzis.
4. Desfăşurarea procesului de instruire şi antrenament la probele sportive de contact.
4.1. In primele 2 săptămâni de reluare a antrenamentelor se va omite maxim posibil contactul fizic, practicându-se exerciţii de gimnastică şi relaxare, exerciţii cu propria greutate, exerciţii de tehnică şi tactică individuală, exerciţii de forţă, execuţia tehnică/tactică de tip box de umbră, cruce alergare, lupta cu manechine, execuţia proiectărilor cu banda elastică/cauciuc, etc.
4.2. Participanţii la procesul de instruire şi antrenament pot fi divizaţi în grupuri, un grup de sportivi să efectueze pregătirea fizică generală, iar alt grup pregătirea fizică specială.
5. Pentru acreditarea edificiului sportiv de către Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării privind reluarea procesului de antrenament în spaţii închise, Federaţia Sportivă Naţională urmează să prezinte :
5.1. Declaraţia de asumare a răspunderii de respectare a normelor sanitar -epidemiologice de prevenire a infectării COVID - 19 şi a prezentei Instrucţiuni;
5.2. Lista sportivilor şi a S ta f f - ului care participă la organizarea şi desfăşurarea antrenamentelor în spaţii închise.

Hotărârea nr. 21 din 24.07.20
Hotărârea nr. 13 din 29.05.2020
Categorie: Articole | Adăugat de: Alex-Do (21/08/2020) | Autor: admin
Vizualizări: 20 | Tag-uri: taekwondoitf in moldova, taekwondoitf, antrenamente, federatienationalasportiva, taekwondomoldova | Evaluare: 5.0/1
Total comentarii : 0
Prenume *:
Email *:
Cod *: