Eticheta în TAEKWON-DO

 

1. Intrînd în sală prima plecăciune (salutare) se cuvine s-o dau sălii în semn de respect faţă de locul unde însuşesc arta TAEKWON-DO – ului, apoi instructorului în semn de respect

faţă de persoana care mă învaţă atît spiritual cît şi tehnic (partea fizică).

2. Apropierea de instructor se efectuează în felul următor:

-         plecăciune (respect) de la locul unde mă aflu;

-         mă îndrept către instructor cu paşi repezi şi mă opresc la doi paşi de el efectuînd o a doua plecăciune.

Îndepărtarea se efectuează în felul următor:

-         plecăciune (respect) de la locul unde mă aflu;

-         stînd cu faţa spre instructor fac trei paşi înapoi;

-         mă întorc  şi cu paşi repezi mă îndrept la locul iniţial.

3. Pe instructor îl salut cu o plecăciune. Dacă îmi întinde mîna, i-o strîng cu ambele mîini.

4. Elevii între ei se salută în felul următor: întind mîna dreaptă, punînd sub cotul drept dosul palmei mîinii stîngi.

5. Cînd instructorul vorbeşte cu elevul, el trebuie să stea în poziţia „Chariot – sogi”.

6. Cînd instructorul dă comanda „Angeot” , trebuie să mă aşez în poziţia „semilotus” (cu picioarele încrucişate) sau în poziţia pe genunchi, aşezat pe călcîie.

7. a) Cînd instructorul îmi numeşte numele, efectuez o plecăciune şi cu atenţie aştept indicaţiile instructorului.

b) Cînd instructorul mă pedepseşte, efectuez o plecăciune, îndeplinesc pedeapsa; apoi urmează o a doua plecăciune, în semn că pedeapsa este îndeplinită.

c) Cînd instructorul indică locul unde trebuie să mă deplasez, trebuie să efectuez o plecăciune şi cu paşi repezi să mă deplasez în locul indicat de instructor.

8. Pedeapsa se cuvine pentru:

-         întîrziere.

-         încălcarea etichetei.

-         nerespectarea uniformei.

-         discuţii în timpul antrenamentului.

-         greşeli în tehnică, corectate de mai multe ori de instructor.

-         neatenţie

Pedeapsa aspră se cuvine pentru contrazicerea cu instructorul.