Clubul DACII

Preşedinte - Vasile Ţăruş, tel: 068235269
Secretar - Gheorghe Ţăruş, tel: 069074174

Locul de desfaşurare a antrenamentelor:
  1. Or. Floreşti
  2. R-l Floreşti: s.Izvoare, s. Frumuşica, s. Gura Camencii, s. Gura Căinarului, s. Căinarii Vechi
  3. Or. Bălţi
  4. Or. Chişinău